طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ماده صمغى و تلخ و مسهلى مستخرجه از ریشه مهر گیاه به انگلیسی ماده صمغى و تلخ و مسهلى مستخرجه از ریشه مهر گیاه یعنی چه

ماده صمغى و تلخ و مسهلى مستخرجه از ریشه مهر گیاه

podophyllin

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها