طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ماده مومى یا چرب چوپ پنبه به انگلیسی ماده مومى یا چرب چوپ پنبه یعنی چه

ماده مومى یا چرب چوپ پنبه

suberin

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها