معنی و ترجمه کلمه ماشین آموزش به انگلیسی ماشین آموزش یعنی چه

ماشین آموزش

teaching machine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها