طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ماشین کره گیرى به انگلیسی ماشین کره گیرى یعنی چه

ماشین کره گیرى

centrifuge

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها