معنی و ترجمه کلمه مالنده یا ساینده به انگلیسی مالنده یا ساینده یعنی چه

مالنده یا ساینده

rubber

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها