معنی و ترجمه کلمه ماما به انگلیسی ماما یعنی چه

ماما

accoucheuse
lucina
midwife
obstetrician

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها