طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ماما به انگلیسی ماما یعنی چه

ماما

accoucheuse
lucina
midwife
obstetrician

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها