معنی و ترجمه کلمه مانور دادن به انگلیسی مانور دادن یعنی چه

مانور دادن

manoeuvre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها