معنی و ترجمه کلمه مانور به انگلیسی مانور یعنی چه

مانور

maneuver
manoeuvre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها