معنی و ترجمه کلمه ماهى کوچک آب شیرین از جنس کپور به انگلیسی ماهى کوچک آب شیرین از جنس کپور یعنی چه

ماهى کوچک آب شیرین از جنس کپور

killifish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها