طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مبنى بر انتخاب به انگلیسی مبنى بر انتخاب یعنی چه

مبنى بر انتخاب

selective

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها