معنی و ترجمه کلمه مبنى بر رباخوارى به انگلیسی مبنى بر رباخوارى یعنی چه

مبنى بر رباخوارى

usurious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها