طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه متارکه ى جنگ به انگلیسی متارکه ى جنگ یعنی چه

متارکه ى جنگ

armistice

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها