معنی و ترجمه کلمه متحد المرکز به انگلیسی متحد المرکز یعنی چه

متحد المرکز

concentric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها