معنی و ترجمه کلمه متخصص فنى به انگلیسی متخصص فنى یعنی چه

متخصص فنى

technician

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها