طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه متخصص فنى به انگلیسی متخصص فنى یعنی چه

متخصص فنى

technician

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها