طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مترکز کردن به انگلیسی مترکز کردن یعنی چه

مترکز کردن

focus

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها