طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه متصاعد به انگلیسی متصاعد یعنی چه

متصاعد

exhalant
exhalent
mountant

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها