معنی و ترجمه کلمه متصاعد به انگلیسی متصاعد یعنی چه

متصاعد

exhalant
exhalent
mountant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها