معنی و ترجمه کلمه متضمن نتیجه غایى به انگلیسی متضمن نتیجه غایى یعنی چه

متضمن نتیجه غایى

telic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها