طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه متعلقات به انگلیسی متعلقات یعنی چه

متعلقات

appurtenance
appurtenant
belonging
belongings
paraphernalia
purtenance

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها