طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه متعهد کردن به انگلیسی متعهد کردن یعنی چه

متعهد کردن

engage

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها