معنی و ترجمه کلمه متمایل به سبز به انگلیسی متمایل به سبز یعنی چه

متمایل به سبز

greenish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها