طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه متمایل به طرف راس به انگلیسی متمایل به طرف راس یعنی چه

متمایل به طرف راس

cephalad

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها