معنی و ترجمه کلمه متمایل به طرف راس به انگلیسی متمایل به طرف راس یعنی چه

متمایل به طرف راس

cephalad

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها