طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه متمایل به طرف محور به انگلیسی متمایل به طرف محور یعنی چه

متمایل به طرف محور

adaxial

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها