معنی و ترجمه کلمه متمایل به پوست به انگلیسی متمایل به پوست یعنی چه

متمایل به پوست

dermotropic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها