طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه متمسک شدن به انگلیسی متمسک شدن یعنی چه

متمسک شدن

truss

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها