معنی و ترجمه کلمه مثل فرفره چرخیدن به انگلیسی مثل فرفره چرخیدن یعنی چه

مثل فرفره چرخیدن

purl
whiz

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها