معنی و ترجمه کلمه مجرایى به انگلیسی مجرایى یعنی چه

مجرایى

ductile
meatal
spiracular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها