طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مجله یا نشریه اى که بین کارمندان یک موسسه پخش شود به انگلیسی مجله یا نشریه اى که بین کارمندان یک موسسه پخش شود یعنی چه

مجله یا نشریه اى که بین کارمندان یک موسسه پخش شود

house organ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها