طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مجوز به انگلیسی مجوز یعنی چه

مجوز

justification

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها