طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه محاسبه ناپذیر به انگلیسی محاسبه ناپذیر یعنی چه

محاسبه ناپذیر

uncomputable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها