معنی و ترجمه کلمه محروم شده از حقوق اجتماعى و سیاسى و غیره به انگلیسی محروم شده از حقوق اجتماعى و سیاسى و غیره یعنی چه

محروم شده از حقوق اجتماعى و سیاسى و غیره

lumpen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها