طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه محروم شده از حقوق اجتماعى و سیاسى و غیره به انگلیسی محروم شده از حقوق اجتماعى و سیاسى و غیره یعنی چه

محروم شده از حقوق اجتماعى و سیاسى و غیره

lumpen

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها