طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه محفظه تخم به انگلیسی محفظه تخم یعنی چه

محفظه تخم

ootheca

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها