طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه محلل به انگلیسی محلل یعنی چه

محلل

discutient
dissolvent
resolvent

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها