معنی و ترجمه کلمه محلل به انگلیسی محلل یعنی چه

محلل

discutient
dissolvent
resolvent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها