طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه محل عمومى در خیابان براى آب نوشیدن به انگلیسی محل عمومى در خیابان براى آب نوشیدن یعنی چه

محل عمومى در خیابان براى آب نوشیدن

drinking fountain

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها