طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه محنت زده کردن به انگلیسی محنت زده کردن یعنی چه

محنت زده کردن

distress

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها