طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه محورى به انگلیسی محورى یعنی چه

محورى

adaxial
axial
axile
pivotal
radial
rotate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها