معنی و ترجمه کلمه محوطه محصور و محدودى براى زراعت و غیره به انگلیسی محوطه محصور و محدودى براى زراعت و غیره یعنی چه

محوطه محصور و محدودى براى زراعت و غیره

drylot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها