طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه محکم گرفتن به انگلیسی محکم گرفتن یعنی چه

محکم گرفتن

clam
clip
clutch
grip
gripe
hug

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها