طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه محکوم شده توسط نفس خود به انگلیسی محکوم شده توسط نفس خود یعنی چه

محکوم شده توسط نفس خود

self condemned

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها