طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مخصوصاً نام بردن به انگلیسی مخصوصاً نام بردن یعنی چه

مخصوصاً نام بردن

specify

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها