طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مخصوص آب و هواى یک شهر یا یک کشور به انگلیسی مخصوص آب و هواى یک شهر یا یک کشور یعنی چه

مخصوص آب و هواى یک شهر یا یک کشور

endemic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها