طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مدارات به انگلیسی مدارات یعنی چه

مدارات

circuitry
zone

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها