معنی و ترجمه کلمه مربوط به بدنه ى استخوان هاى دراز به انگلیسی مربوط به بدنه ى استخوان هاى دراز یعنی چه

مربوط به بدنه ى استخوان هاى دراز

diaphyseal
diaphysial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها