طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مربوط به تدابیر جنگى به انگلیسی مربوط به تدابیر جنگى یعنی چه

مربوط به تدابیر جنگى

tactical

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها