معنی و ترجمه کلمه مربوط به قطب جنوب به انگلیسی مربوط به قطب جنوب یعنی چه

مربوط به قطب جنوب

antarctic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها