معنی و ترجمه کلمه مرتفع به نظر آمدن به انگلیسی مرتفع به نظر آمدن یعنی چه

مرتفع به نظر آمدن

lift

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها