معنی و ترجمه کلمه مرد بیوه به انگلیسی مرد بیوه یعنی چه

مرد بیوه

grass widower

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها