معنی و ترجمه کلمه مرغزار به انگلیسی مرغزار یعنی چه

مرغزار

lawn
meadow
prairie
sod
sward
swarth
turf
turves

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها