طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مرهم گذارى به انگلیسی مرهم گذارى یعنی چه

مرهم گذارى

iatraliptics
inunction
unction

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها