طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مرکز هزینه زا به انگلیسی مرکز هزینه زا یعنی چه

مرکز هزینه زا

cost center

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها