طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه مرید به انگلیسی مرید یعنی چه

مرید

devotee
disciple
follwer
sequacious

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها